Doelstelling

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Caspar van Wittel heeft ten doel: het bekend maken van leven en werken van de in Amersfoort geboren schilder Caspar van Wittel (1653 – 1736) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het assisteren van de musea bij het voorbereiden en uitvoeren van tentoonstellingen over het werk en leven van Caspar van Wittel;
het zichtbaar maken van Caspar van Wittel in het Amersfoorts stadsbeeld;
het organiseren van lezingen en andere manifestaties (toneelopvoeringen) over Caspar van Wittel;
het schrijven van artikelen, bijdragen aan catalogi, boeken etcetera over Caspar van Wittel;
het opzetten van een vvriendenkring rond Caspar van Wittel;
het maken en onderhouden van een website;
het maken van een elektronische nieuwsbrief;
het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek naar het werk en leven van Caspar van Wittel
het aanwenden van andere wettige middelen die tot het bereiken van de beoogde doelstelling kunnen bijdragen.