Activiteiten

Activiteiten van de Stichting Vrienden van Caspar van Wittel:

LOPEND

2019 >
– Ontwikkelen van initiatieven voor de aankoop van een schilderij van Caspar van Wittel.
– Onderzoeken haalbaarheid van een tweejaarlijks concertdiner op zijn sterfdag 13 september.
– Het volgen van en publiceren over activiteiten m.b.t. Caspar van Wittel  in binnen- en buitenland.

VOLTOOID

2019
Tentoonstelling en Stadsprogramma
MAESTRO VAN WITTEL – Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht
Tentoonstelling in Kunsthal KAdE, Amersfoort, van 26 januari tot en met 5 mei 2019.
De Stichting heeft zich hiervoor jarenlang sterk gemaakt en was gesprekspartner en ondersteuner van de tentoonstelling die door kunstkoepel Amersfoort-in-C wordt georganiseerd. De volgende activiteiten worden door de Stichting zelf rondom de tentoonstelling georganiseerd, het Stadsprogramma:

  1. Concert met muziek uit de tijd van Caspar van Wittel door het Vanvitelli Trio onder leiding van an Eleonore Pameijer, 17 februari 2019, Aegtenkapel, Amersfoort
  2. Vernieuwde website
  3. Facebookpagina
  4. Fototentoonstelling met stadsgezichten (“vedute”) van hedendaagse fotografen, maart 2019, Traverse NS-Station Amersfoort
  5. Programmering Italiaanse films i.s.m. Dante Alighieri en eigen documentaire La Vita Bella, Theater Lieve Vrouw, Amersfoort.
  6. Grafitti kunstwerk door Daniel van de Haterd, spoortunnel, Amersfoort.
  7. Themauitvoering Klokkenluidersgilde en beiaard programma van de Onze Lieve Vrouwetoren, Amersfoort, gedurende de tentoonstelling
  8. Tentoonstelling Caspar van Wittel in perspectief, zes werken van beeldend kunstenares Eline Janssens, geïnspireerd op het kunstenaarschap van Caspar, St. Aegtenkapel, ’t Zand 37, Amersfoort

2017
Aankoop gouache Gezicht op Amersfoort, Caspar van Wittel
In samenwerking met Amersfoort-in-C. Te zien in Museum Flehite, Amersfoort. De Stichting heeft deze aankoop met advies en financiering mede mogelijk gemaakt. Lees hier het verslag van een spannende veiling in Londen, alsmede krantenberichten in de dagbladen Algemeen Dagblad en  Trouw erover.
Documentairefilm
De Toorts – La vita bella di Caspar van Wittel van Jan Snoerwang en Albert Boersma over het leven van Caspar van Wittel, 2014-2017. Mede mogelijk gemaakt door financiële steun van 3 fondsen. De première vond plaats op 26 november 2017 in Theater Lieve Vrouw te Amersfoort. Een verkorte versie is ook tijdens de tentoonstelling in KAdE, jan-mei 2019, te zien.

2014
Website
 en Facebookpagina
Volledig gewijd aan leven en werk van Caspar van Wittel, 2014. De website wordt veel aangehaald als kennisbron in kranten en tijdschriften en op internet.

2012
Studiereis en symposium, Rome
Bezoek aan Rome, met groep van twintig experts en geïnteresseerden aan Biblioteca Nazionale Centrale, Palazzo Colonna, Galleria Nazionale d’Arte Antica Palazzo Barberini, Palazzo Pallavicini, het K.N.I.R., 26-27 oktober 2012. Zie het programma van het symposium hier.

2013
Eenakter
Over het leven van Caspar van Wittel. Geschreven door Bart van Steenbergen en door hem opgevoerd in de Bergkerk, Amersfoort

2011
Eenakter
Over het leven van Caspar van Wittel. Geschreven door Bart van Steenbergen en door hem zelf driemaal opgevoerd in Theater Lieve Vrouw, Amersfoort.

2010
Oprichting Stichting Vrienden van Caspar van Wittel
Door Bart van Steenbergen, Arriën Kruijt en Albert Boersma op 15 november 2010.

 

EIGEN PUBLICATIES klik hier