Word vriend

Word ook Vriend van Caspar van Wittel en help ons hem zijn plaats in de Nederlandse 17de eeuwse kunstgeschiedenis te geven die hij verdient.
Uw gift daarvoor is zeer welkom. Het stelt ons in staat om deze website te onderhouden en overige activiteiten te organiseren, zoals lezingen, publicaties, etc.

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met culturele erkenning. Uw gift is daardoor voor 125% fiscaal aftrekbaar als particulier (150 % als bedrijf). Ons RSIN fiscaal nummer is 823159206

Ons bankrekeningnummer is: NL50INGB0008254596 t.n.v Stichting Vrienden van Caspar van Wittel.