1653 Caspar van Wittel 1736

Stichting Vrienden van Caspar van Wittel

Post & Contactadres:  

Da Costaplein 4

3818 HE Amersfoort

E-mail: klik hier


Wij zijn een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) fiscaal nummer is 823159206


I. (Doel) De Stichting heeft ten doel: het bekend maken van leven en werken van de in Amersfoort geboren schilder: Caspar van Wittel levend van (1653-1736) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

II. (Beleidsplan) De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:


III. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 Financiële verantwoording:

Zie bijgaand pdf document  voor de Financiële verantwoording 2015 (Klik op deze link)

Zie bijgaand pdf document  voor de Financiële verantwoording 2016 (Klik op deze link)


IV. Het bestuur bestaat uit:

  1. Arriën Kruyt - voorzitter
  2. Lex Hemels - penningmeester
  3. Lex van de Haterd - secretaris
  4. Hans Kattemölle - lid

V. Adviseurs:

  1. Ina Loovers - Directeur Archief Eemland
  2. Miriam Kolk - Kunsthistorica

VI. Overzicht van de uitgeoefende activiteiten


Tentoonstelling en stadsprogramma (2019)

Gesprekspartner en ondersteuner van de tentoonstelling in Kunsthal KadE, Amerfoort: "MAESTRO VAN WITTEL - Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht, van 26 januari tot en met 5 mei 2019.
De stichting organiseert voorts in Amersfoort de volgende activiteiten rondom de tentoonstelling:
- concerten met muziek uit de tijd van Caspar van Wittel,
- een fototentoonstelling met stadsgezichten ("veduti") van hedendaagse fotografen ,
- een graffitti kunstwerk door Daniel van de Haterd,
- een symposium.


Aankoop gouache "Gezicht op Amersfoort" door Caspar van Wittel (2017)

In samenwerking met Amersfoort-in-C. Advies en financiering mede mogelijkgemaakt.


Première documentairefilm in samenwerking met Amersfoort-in-C (2017)

"De Toorts – La vita bella di Caspar van Wittel" van Jan Snoerwang en Albert Boersma over het leven van Caspar van Wittel.


Internet (2014)

Website met achtergrondverhalen over Caspar van Wittel. De website wordt veel aangehaald als kennisbron in kranten en tijdschriften en op internet.


Facebooksite (2014)


Vriendennetwerk (2011)

Elektronische nieuwsbrief en Vriendenkring opgezet.


Toneelstuk (2011-2013)

Schrijven en opvoeren (4x) eenakter over het leven van Caspar van Wittel.


Documentairefilm (2014-2017)

Begeleiden van en samenwerken met Jan Snoerwang, regisseur en producent van een documentaire film over Caspar van Wittel.


Publicaties (2011-2013)

In boekvorm

Bart van Steenbergen, Zoektocht naar Caspar van Wittel, Museum Flehite 2013.

Bart van Steenbergen, Caspar (or Jasper?) van Wittel: the connection with his hometown, the city of Amersfoort, In: Gaspar van Wittel: i disegni La Collezione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Rome 2013, blz. 39-42.

In kranten en tijdschriften

Diverse publicaties in de Algemeen Dagblad/Amersfoorste Courant 2010-2013

Cor van den Braber, Denkend aan Amersfoort… Nieuw stadsgezicht van Jasper van Wittel ontdekt. In het tijdschrift Kroniek, jrg 12, nr 4 december 2010, blz. 12-16

Bart van Steenbergen, Caspar van Wittel, een ten onrechte vergeten schilder. In het tijdschrift Collect, 16e jrg. nummer 6, september 2011, blz. 68-72


DVD (2013)

Twee DVD’s laten maken van het toneelstuk ‘Het leven van Caspar van Wittel’.


Begeleiden/ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek (2015-2016)

Masterscriptie UvA Miriam Kolk over Caspar van Wittel welke zal moeten gaan leiden tot een publicatie.


Symposium (2012)

2-daags Symposium  in het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) georganiseerd (incl. diverse werkbezoeken), 26 en 27 oktober 2012.


Zichtbaar maken in het Amersfoorts Stadsbeeld (2011-2013)

Onthulling van straatnaambord Caspar van Wittelplantsoen en van replica van zijn werk ‘Gezicht op Amersfoort’ op de muur van Van Wittelplantsoen nummer 1 (op zijn 275ste sterfdag op 10 september 2011).  

Ondersteuning kunstwerk over Caspar van Wittel door Eline Janssens tijdens Kunstvaarroute mei-oktober 2013, geplaatst in de gracht voor Museum Flehite.